WiskundeWijs
huiswerkbegeleiding en bijles

Luuk Oude Groote BeverborgLuuk behaalde zijn onderwijsbevoegdheid Primair Onderwijs aan de Hanzehogeschool Groningen en zijn onderwijsbevoegdheid Wiskunde aan de Saxion University of Applied Sciences in Deventer.

Hij is altijd werkzaam geweest in het basisonderwijs als leerkracht groep 8 met een korte periode als docent Wiskunde op het voortgezet onderwijs.

Hij houdt van de dynamiek die het basisonderwijs met zich meebrengt en is sinds 2012 verbonden aan Symbio in Hengelo. Hij heeft ervaring in zowel het speciaal onderwijs, regulier basisonderwijs, bewegingsonderwijs en voortgezet onderwijs.

Voor WijskundeWijs geeft Luuk online les en privé les bij je thuis in Twente. De inhoud van deze lessen kan verschillen van alle kernvakken (taal, rekenen, spelling en begrijpend lezen) uit het primair onderwijs tot wiskunde van de onderbouw van het secundair onderwijs, tevens examenjaar VMBO.